AXA Sigorta, AYA ile “Gelecek Senin Elinde!” dedi. AXA Sigorta, AYA ile “Gelecek Senin Elinde!” dedi.

Çalışanlarına kişisel farklılıklarının desteklendiği bir ortamda çalışma fırsatı sunan Generali Grubu, güncellediği yeni politikasıyla daha da eşitlikçi ve dahil edici bir iş ortamı ve kültürü inşa etmeyi amaçlıyor.

Generali Grubu'nun güncellediği Diversity Equality and Inclusion (Dahiliyet, Eşitlik ve Çeşitlilik) politikası, Grup’un yakın zamanda açıkladığı 2024 yeni stratejisinin kilit önceliklerinden biri olacak. Bu sayede Generali çalışanları, stratejik döngüde yer verilen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için alınan somut eylemler hakkındaki görüşlerini açıklıkla dile getirecekler.

Farklılıklarımızın bizi daha güçlü kıldığını düşünüyoruz

Diversity Equality and Inclusion (Dahiliyet, Eşitlik ve Çeşitlilik) politikasıyla ilgili bilgi veren Generali Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu: "Son derece hızlı dönüşüm yaşanan günümüz dünyasında, kurum dışındaki gelişmelerin getirdiği yeni sorunlar ile şirketler ve çalışanlar arasındaki konular da değişim gösteriyor. Çeşitliliğin kendisini gösterdiği, daha eşitlikçi ve dahil edici bir iş ortamı ve kültürü inşa etmek artık bir zorunluluk durumunda. Bu zorunluluk, hem Generali’nin sürdürülebilirlik şampiyonu olarak büyümesi hem de herkesin potansiyelini tam olarak hayata geçirebilmesi için oldukça önemli. Generali olarak, her türlü farklılığın sadece kabul edildiği değil, aynı zamanda geliştirildiği daha kapsayıcı bir ortam yaratmak önceliklerimizden biri. Çünkü bizler, farklılıklarımızın bizi daha güçlü kıldığını düşünüyoruz" dedi.