AXA Sigorta CEO’su  Yavuz Ölken Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi’nde Konuştu. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi’nde Konuştu.
Generali Grubu İcra Kurulu Başkanı Philippe Donnet, Venedik’te gerçekleşen G20 İklim Zirvesi'nde Net-Sıfır Emisyon Sigorta İttifakı (NSSİ) elçisi olarak, sigortacılık sektörünün küresel net-sıfır emisyon ekonomisine geçişi hızlandırma taahhüdünü sundu. Dünyanın önde gelen sekiz sigortacı ve reasürörü -AXA (NSSİ Başkanı), Generali, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re ve Zurich Insurance Group- küresel bir sıfır emisyon ekonomisine geçişi hızlandırmada üstlerine düşeni yapmaya dair tarihi bir taahhüdü paylaştı. UNEP Finans Girişiminin Sürdürülebilir Sigorta İlkelerine göre oluşturulan NSSİ’nin kurucu firmaları, 2050 yılına kadar sigorta ve reasürans sigorta portföylerinden kaynaklanan net emisyonları, sektör öncesi seviyelerin 1.5 °C üzerinde küresel bir sıcaklık artışı ile tutarlı olarak sıfıra indirme taahhüdünde bulundu. Her üye, 5 yılda bir ayrı ayrı, bilime dayalı bir ara hedef belirleyecek ve Paris İklim Sözleşmesi'nin amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak için, her biri ilerlemelerini her yıl kamuya açık olarak raporlayacak. Bu girişim, resmi olarak finansal sistem genelinde önde gelen net-sıfır girişimler ile bir araya gelerek, Glasgow Finansal Net Sıfır İttifakı'nın bir parçası olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sıfıra Ulaşma Yarışı Kampanyası'na katılmaya hazırlanıyor. Generali Group CEO’su Philippe Donnet: "Birlikte daha güçlüyüz" Generali Group CEO’su Philippe Donnet girişimle ilgili şu yorumda bulundu: “Generali, net-sıfır emisyonlu ekonomiye adil ve katılımcı geçişi aktif olarak desteklemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından toplanan Net-Sıfır Emisyon Sigorta İttifakı, sektörümüzdeki anlamlı ve daha uzun süre kalıcı etki gerçekleştirme yönündeki bu ortak amacı paylaşan kurumlarla ve mevkidaşlarla güçlerimizi bir araya getirebilmemizi sağlıyor. Birlikte daha güçlüyüz. Özellikle, Generali’nin yakın zamanda duyurduğu iklim hedefleri, Net Sıfır Varlık Sahibi İttifakı'nın bir parçası olarak verilen taahhüt ile tutarlı şekilde, küresel ısınmayı sektör öncesi seviyelerinin 1.5 °C üzerinde bir değer ile sınırlandırarak, doğrudan yatırım portföyünün aşamalı dekarbonizasyonu yoluyla 2050 yılına kadar nötr hale getirilmesini kapsıyor. Bir ara hedef olarak, Generali, 5 yıl içinde, kurumsal portföye (şirket tahvilleri, kote edilen özvarlıklar) ilişkin karbon emisyonlarını 2019’daki seviyelerine göre %25 azaltacak ve emlak portföyünü 1.5°C hedefine paralel hale getirecek. 8.5 ila 9.5 milyar Euro’luk yeni çevreci ve sürdürülebilir yatırım Buna ek olarak, Grup 2021-2025 yılları arasında 8.5 ila 9.5 milyar Euro’luk yeni çevreci ve sürdürülebilir yatırımlar yapmayı planlamakta ve termal kömür sektörü için giderek daha kısıtlayıcı dışarıda bırakma kriterleri getirerek, bu faaliyetlere olan yatırımların tamamen bertarafını sağlamak niyetindedir. Son üç yıl içinde, Generali 6 milyon Euro’luk yeni çevreci ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirerek stratejik hedefini daha bir yıl öncesinden aşmış durumda. Generali, kamu kurumlarının gereken aksiyonları almasına yardımcı olarak, net sıfır sera gazı emisyonunun söz konusu olduğu bir gelecek inşa etmek için özel sektörün ‘Adil Geçiş’ini finansal olarak desteklemede kilit rol oynadığına inanıyor.
Editör: TE Bilisim