Üst üste üçüncü yıl için Grubun faaliyet sonuçları, tüm segmentlerde pozitif büyüme sayesinde 5.852 milyon Euro'ya (5.208 milyon Euro-2020) ulaşarak, şimdiye kadarki en iyi performansı elde etti. Hayat ve hayat dışı segmentleri, %4,52 (+0,57) ile yeni iş marjı ile mükemmel teknik karlılığı doğruladı ve bileşik oranda, %90.8 (+1,7) ile rakipleri arasında en iyi ve istikrarlı sonucu sergiledi.

Varlık Yönetimi segmentinin faaliyet sonucu ise 672 milyon Euro'ya (546 milyon Euro-2020) yükseldi. Bu büyüme, özellikle yönetim altındaki varlıkların genel artışı ve reel varlıklar stratejisinin devam eden genişlemesi sayesinde faaliyet gelirleri tarafından desteklendi.

RS Otomotiv Grubu’ndan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi’ne Destek RS Otomotiv Grubu’ndan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi’ne Destek

Grubun faaliyet dışı sonucu 1.306 milyon Euro (-1.848 milyon Euro-2020) oldu. Satışa hazır yatırımlardaki değer düşüklüğü (esas olarak öz sermaye bileşeninde) -251 milyon Euro (-530 milyon Euro-2020) tutarında azaldı. Gayrimenkul işlemlerinden kaynaklanan net gerçekleşen kazançlar 368 milyon Euro'ya (32 milyon Euro-2020) ulaştı. Faaliyet dışı sonuç ise, Cattolica Group'un kontrolünün 198 milyon Euro karşılığında satın alınmasından kaynaklanan genel olumlu katkı ve 212 milyon Euro'luk olağanüstü maliyetlerden etkilendi. Ayrıca, 2020 yılında özellikle operasyonel olmayan giderleri; ulusal sağlık sistemlerini ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için Covid-19 acil durumuyla başa çıkmak için Grup tarafından başlatılan Olağanüstü Uluslararası Fonun kurulmasını, ana faaliyet ülkelerinde ve Fransa'da daha fazla yerel girişimi ve sigorta sektörünün talep ettiği ulusal sağlık hizmetlerine olağanüstü zorunlu katkıyı da belirtmek gerekiyor.

Net sonuç, özellikle faaliyet ve faaliyet dışı sonuçlardaki olumlu iyileşme sayesinde, önemli ölçüde büyüyerek 2.847 milyon Euro'ya (1.744 milyon Euro-2020) ulaştı. Düzeltilmiş net sonuç -Cattolica Group'un kontrolünün devralınmasıyla ilgili 52 milyon Euro ve entegrasyonuyla ilgili olağandışı maliyetler hariç- 2,795 milyon Euro'ya yükseldi.

Grubun brüt yazılan primleri, hem hayat (+%6,0) hem de hayat dışı (+%7,0) segmentlerinden gelen pozitif katkı ile 75,825 milyon Euro (+%6,4) olarak gerçekleşti. Hayat net girişleri, tamamen ünite bağlantılı ve koruma hatlarına odaklanarak ve %4,4 artarak 12,7 milyar Euro'ya ulaştı. Hayat Teknik Rezervleri ise 424 milyar Euro'ya (+10.3%) yükseldi.

Grubun yönetim altındaki toplam varlıkları 710 milyar Euro (+%8.4) olarak istatistiklere yansıdı. Grubun öz kaynakları 29,308 milyon Euro'ydu (-%2.4). Mevcut değişiklik, esas olarak, temettü dağıtımını ve öz kaynaklarda muhasebeleştirilen diğer kar veya zararlardaki değişiklikten (satılmaya hazır varlık rezervleri) kaynaklanmaktadır.

2021 yılı sonuçlarında göre Grubun özkaynak karlılığı %12,1 (+4,4) seviyesinde gerçekleşti.

Grubun sermaye yeterlilik oranı %227 oldu ve böylece Grup son derece sağlam sermaye konumunu doğruladı. 2020 mali yılına kıyasla artış (%224); normalleştirilmiş sermaye üretiminin çok olumlu katkısından ve düzenleyici değişikliklerden, birleşme ve satın alma işlemlerinden ve döneme ilişkin temettü provizyonundan kaynaklanan olumsuz etkiyi fazlasıyla dengeleyen finansal piyasalardaki olumlu gelişmeden kaynaklandı.

Normalleştirilmiş sermaye üretimi, 3,8 milyar Euro (4,0 milyar Euro-2020) ile sağlam bir düzeyde doğrulandı.

Net Holding nakit akışları 2,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. 2021'e kıyasla düşüş, tamamen 2020'deki sermaye yönetimi girişimlerinin yanı sıra önceki yıla ait tek seferlik mali unsurlardan kaynaklandı.

2021 finansal sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Generali Grup CEO'su Philippe Donnet: "Bugün sunduğumuz mükemmel sonuçlar, 'Generali 2021' stratejik planının başarılı bir şekilde sonuçlandığını gösteriyor ve sözlerimizi yerine getirdiğimizi bir kez daha ortaya koyuyor. Son iki stratejik döngüde, Avrupa'daki liderliğimizi pekiştirdik, çalışanlarımızın ve acentelerimizin yetenek ve becerileri sayesinde dünya çapında 67 milyon müşterinin 'Yaşam Boyu Ortağı' olduk. Generali şu anda sermaye pozisyonu, karlılık ve büyüme açısından sektörünün en iyisi. Yüksek potansiyelli pazarlardaki varlığını güçlendirdi ve varlık yönetimini büyüttü. Sürdürülebilir büyümeye, gelişmiş bir kazanç profiline ve tüm paydaşlar için değer yaratmaya odaklanan yeni stratejimiz "Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek"i etkin bir şekilde uyguluyoruz. Titiz ve disiplinli bir sermaye dağıtım yaklaşımı, tamamen işin içine yerleştirilmiş sürdürülebilirlik, teknoloji ve dijital dönüşüm özelinde artan yatırım, yeni planımızın başarısının temel itici güçleri olacak.