Kayıtlı istihdam ile kadın, genç, engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma imkânı sağlanıyor.

DEVLET KARŞILAYACAK
Bu kapsamda, SGK'nın, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve hâlihazırda uygulaması devam eden 19 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor. Kurum, bu teşviklerden özel sektördeki işletmelere 2020'de 46.6 milyar lira geçen yıl da 50 milyar liranın üzerinde destek sağladı. Kurum, "Genç Girişimci Teşviki" ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verdi. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Ahmet Yaşar, Türk Sigorta Sektörünü değerlendirdi: “Sigortadan tasarruf olmaz, sigorta ile tasarruf olur” Ahmet Yaşar, Türk Sigorta Sektörünü değerlendirdi: “Sigortadan tasarruf olmaz, sigorta ile tasarruf olur”

18-29 YAŞ ARALIĞINDA
Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki (1726 lira) 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanacak. Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyenler bağlı bulundukları vergi dairesinden "Genç girişimcilerden kazanç istisnası belgesini" aldıktan sonra sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüğüne başvuracak.

İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE DEVAM
SOSYO-EKONOMIK gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Çanakkale ilinin Bozcaada Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300,24 lira uygulanacak. Teşvikten yararlanmak için işyerinde çalışan sayısı sınırı aranmıyor, küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri yararlanabiliyor.

Editör: Sigorta Life