Ekonomideki belirsizlikler, pandemi, küresel ısınma, siber saldırılar gibi birçok etkene bağlı olarak artan riskler finansal sigortalara talebi artırdı. 

Klasik sigorta ürünlerinden farklı olarak global reasürans piyasalarından teminat sağlanabilen ürünlerden oluşan finansal sigortaların giderek öneminin arttığına dikkat çeken Howden Türkiye, finansal sigortalara pandemi öncesine göre daha fazla bütçe ayrılmaya başlandığını açıkladı. Finansal sigortalar alanında Türkiye’de en çok tercih edilen ürünlerden birinin yönetici sorumluluk sigortası olduğunu belirten Howden Türkiye, finansal sigortalar kapsamına giren ürünler ve sağladığı güvencelerle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor…. 

Yönetici sorumluluk sigortası

Finansal Sigortalar alanında ülkemizde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan yönetici sorumluluk sigortası ile şirketlerin yönetim kurulunun ve yöneticilerinin yönetimsel görevlerini yerine getirirken, kötü niyetli ve kasıtlı davranışlar hariç olmak üzere neden olabilecekleri zararlardan doğan sorumlulukları ve savunma masrafları sigortalanıyor. Howden Türkiye, pandemi dönemindeki belirsizlikler ve olası hasar beklentileri nedeniyle, sigorta şirketlerinin bu sürece tedbirli yaklaşarak ilerlemeyi tercih ettiğini, fakat daha ihtiyatlı yönetilen bu sürecin sonunda ortaya çıkan hasarların beklenen boyutlara ulaşmaması sonucunda sigorta ve reasürans şirketlerinin bu alanda daha rekabetçi davranış eğilimine girdiğini belirtti.  

Ancak, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı belirsizlik ve dünyada birçok şirketin bilançosunu olumsuz olarak etkileyen enflasyon dalgasının, bu rahatlamayı olumsuz olarak etkilediği kaydediliyor. 

Siber risk sigortası

Finansal Sigortalar alanının bir diğer başlığı olan Siber Risk Sigortası…  Kişi ve kuruluşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri veri kaybı, şantaj, düzenleyici kurumlardan gelen cezalar, iş durması, itibar kaybını önleyici masraflar ve kötü niyetli yazılımların neden olabileceği zararlar ve bunların giderilmesi için gerekli masrafları karşılayan bir sigorta ürünü olan Siber Risk Sigortasının, ilk çıktığı günden itibaren hem Türkiye’de hem de tüm dünyada talep gören bir sigorta ürünü haline geldiği belirtiliyor. Son yıllarda siber risk saldırıları nedeniyle oluşan zararlar hem bundan zarar gören şirketleri hem de daha önce hiç siber saldırı yaşamamış şirketleri siber risk sigortasına yöneltti. 

Mesleki sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası, özellikle meslek grupları için oluşturulan bir ürün. Farklı meslek gruplarının mesleki faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek mesleki hatalar için 3. şahıslara karşı koruma sağlıyor. Özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler için siber poliçe ile birlikte alınması tavsiye edilen ürünlerden biri de Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası ürünü. Ülkemizin lokomotif endüstrilerinden biri olan inşaat sektöründe mühendis ve mimarların gerek proje bazlı gerekse yıllık bazlı olarak tüm işlerini kapsayacak şekilde ilgili meslek grupları için de mesleki sorumluluk sigortası en çok talep gören ürünlerden biri. Bunun yanı sıra, avukat, çevirmen, medya sektörü, insan kaynakları uzmanları, akreditasyon şirketleri için de mesleki sorumluluk sigortası satın alınabiliyor. 

Türkiye Hayat Emeklilik’ten VakıfBank Troy Karta Üç Taksit Türkiye Hayat Emeklilik’ten VakıfBank Troy Karta Üç Taksit

Emniyeti suistimal ve para taşıma sigortaları

Banka, sigorta şirketleri, faktoring, leasing sektörü ve yatırım şirketleri gibi finansal kuruluşlar için kullanılabilecek olan Emniyeti Suistimal ve ParaTaşıma sigortaları gibi ürünler de finansal sigortalar kapsamında değerlendiriliyor. Şirketlerin ilk halka arz edildikleri süreci kapsayan ve izahname yükümlülüklerinden kaynaklı taleplerin sigortaya transfer edilebildiği bir ürün olan Halka Arz Sigortası da finansal sigortalar kapsamında bulunuyor.

Editör: Sigorta Life