Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketleri’nin 2021 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği dört sektörün 2021 yılı konsolide verilerine göre;

·         İşlem Hacmi 288 milyar TL,

·         Aktif toplamı 226 milyar TL,

·         Öz kaynak büyüklüğü 36 milyar TL olarak gerçekleşti.

·         Müşteri sayısı ise 6,2 milyona ulaştı.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke; “Türkiye, dönem dönem ekonomik zorluklar yaşamış ve bu zorlukların da üstesinden gelmeyi başarmış bir ülkedir. Salgının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin devam ettiği 2021’in sektörlerimiz açısından da kolay bir yıl olmamasına rağmen, seneyi yine yüksek büyüme rakamlarına ulaşarak kapatmaktan mutluluk duyuyoruz. FKB olarak, 2021 yılında ülkemizin yaşamış olduğu yüksek kur seviyesine rağmen  dengelenme sürecinde önemli bir başarıya imza atıp tekrar büyüme yoluna girdik. Bu süreçte, hem kamu otoritesiyle hem de reel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz yoğun istişareler ve sağladığımız yakın dirsek teması, sektörlerimiz adına attığımız olumlu adımlara değer kattı. Tüm üye şirketlerimiz ile birlikte misyonumuza ve sorumluluğumuza sahip çıkarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya devam edecek ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi var gücümüzle sürdüreceğiz” dedi. 

RS Otomotiv Grubu  Sigorta Sektörünü Voleybol Turnuvasına  Davet Ediyor! RS Otomotiv Grubu Sigorta Sektörünü Voleybol Turnuvasına Davet Ediyor!

Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Temsil ettiğimiz sektörlerimiz adına her zaman şunu söyledik; Türkiye ekonomisinin büyümesine destek vermek adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yakaladığımız büyüme rakamları ve 7 milyonu geçen müşteri sayımızla, sektörlerimizin gelişimi bankacılığa benzer bir hızda sürüyor. Bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği daha da artırabileceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Temsil ettiğimiz Faktoring, Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetim Şirketleri olarak, sürdürülebilir büyüme için reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz.”

 Finansal Kiralama, yenilenebilir enerji finansmanına odaklandı… 

Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerji finansmanına odaklandığını belirten ve sektörlerin rakamlarına ilişkin bilgiler veren FKB Başkanı Aynur Eke, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2021 yılında Finansal Kiralama alacaklarının 83 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 106 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını gözlemledik. Finansal Kiralama’nın büyümesine pozitif katkı sunan bu alana yatırımların 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyor; sektörümüzün temiz ve verimli enerji yatırımlarına finansman sağlayarak, sürdürülebilirliğe destek anlamında da önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Faktoring sektörüne baktığımızda da; işlem hacminin 200 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 59,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 65 milyar TL; öz kaynakları ise 10.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri tarafında ise işlem hacmi 51,8 milyar TL, aktif büyüklüğü 48,7 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle birlikte müşteri sayısı 2,1 milyon ve alacak büyüklüğü de 42,4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Sektör olarak uzun yıllardır uzaktan müşteri edinimi ve kimlik tespitine ilişkin çalışmalarımız 2022 yılı başı itibariyle meyvelerini vermiş ve mikro krediler alanında önemli bir açılım sağlayacağına inandığımız “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 11 Şubat 2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu durumu Finansman Sektörünün önünü açan teknolojik gelişmeler olarak değerlendirmekteyiz. Bu gelişmeler doğrultusunda sektöre yeni katılan ve katılacak oyuncularla beraber bu yıl büyük bir hacim bekliyoruz. Son olarak; bir yıldır FKB çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) 2021 yılında Finansal Kurumlar Birliği’ne geçiş sürecini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Sektörümüzün bir taraftan kanun değişikliği konusundaki çalışmaları devam ederken, diğer taraftan Yeni Yönetmelik’in getirdiği kriterlere tam uyum sağladıklarını gözlemliyoruz. Böylelikle süreçten güçlenerek çıkmayı başardılar. VYŞ’lerin 2021 yılı sonu itibariyle öz kaynakları 3,2 milyar TL, aktif büyüklüğü 6 milyar TL  mertebesindedir.”