Çalışan kadınların yanı sıra çalışmayan ev kadınlarına da emeklilik imkanı var. İsteğe bağlı sigorta ile ev kadınları ve primi eksik olanlar maaşa kavuşuyor. Peki, isteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Bu imkandan kimler yararlanabilir?

Kimler başvurabiliyor? Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;● Sigortalı çalışmayanlar,● Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,● Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,● 18 yaşını dolduranlar başvurabilir.
Nasıl başvuru yapabilirsiniz?● İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.● Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli olur. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor. Nasıl sona eriyor?
● İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,● Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,● Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.