İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor

25 Mart 2022 Tarihinde İTO 20 No'lu Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru'nun yönetiminde gerçekleştirilen ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ikinci Başkanı Ali Ersoy, Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAIK) Başkanı Levent Korkut konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda; Ahmet Nedim Erdem, pandemi döneminde sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini, aynı dönemde gerçekleşen iki aynı depremdeki hasar süreçlerinin de başarılı bir şekilde yönetildiğini, yerinde ekspertizler ile birlikte uzaktan görüntülü ekspertiz koşullarının da sağlanarak eksperlerin hasar operasyon süreçlerini titiz bir şekilde devam ettirdiklerini, özel durumlarda yerinde ekspertiz yapılabilmesi için yasal izinlerin de alınarak sigortalıların hizmet almasında hiçbir eksikliğin yaşanmadığını ifade etti.

Erdem "Mevzuat açısından eksiğimiz olmamasına karşın sektörün hasar anındaki düşünce ve davranış muhafazakarlığı sebebi ile oluşan uyuşmazlıklar ile çok zaman kaybedildiğini, tüm bunların hasar süreçlerini sadeleştirerek, hasar süreçlerini şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir ve herkes için objektif bir hale getirecek "Yeni Bir Hasar Yönetmeliği düzenlemesi ile sağlanabileceğini, bu konuda da sektörün tüm paydaşlarının desteğinin önemli olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Editör: Sigorta Life