SEDDK, bu kanun değişikliği sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığını belirtti.

SEDDK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, finansal istikrara katkı sağlanması amacıyla, reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansal sigortaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır,” denilerek, Bu kapsamda, alternatif bir finansman kaynağı olarak teminat altına aldığı risk ve yerine getirdiği fonksiyon yönüyle banka teminat mektuplarının muadili olan kefalet senetlerinin uygulama alanının hızla genişleyeceği, böylelikle reel sektöre sunulan alternatif finansal güvenceler sayesinde sigortacılık sektörünün üretim ve istihdama daha güçlü destek vereceği vurgulandı.

SEDDK'dan sahte kefalet senetlerinin önlenmesine yönelik duyuru SEDDK'dan sahte kefalet senetlerinin önlenmesine yönelik duyuru

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunda kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebileceği düzenlenmiş olsa da 5070 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenememesi nedeniyle, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden düzenlenen ihalelerde kefalet senetlerinin teminat olarak kullanılamadığının altını çizen SEDDK, 5070 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, aynı amaca yönelik sunulan finansal ürünler arasında kefalet senetleri aleyhine oluşan durumun ortadan kaldırılmış olduğuna vurgu yaptı.

Editör: Sigorta Life