Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası primlerinde değişiklik Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası primlerinde değişiklik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2019 yılında hayatımıza giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın Özel Riskler Merkezi ile daha da güçlü bir hale getirildiğini açıkladı. SEDDK, Merkez bünyesinde işletilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda eşanlı yapılan mevzuat değişiklikleri ile de finansmana erişimdeki imkanlar artırılarak daha fazla KOBİ’nin sistemden faydalanabilmesinin önünün açıldığı vurgulandı.   SEDDK'den yapılan açıklamada, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan “Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin faydalarının yanı sıra Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın güncel verileri ele alındı. Açıklamada, 2019 yılında hayata geçen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın Özel Riskler Merkezi (Merkez) ile daha da güçlü bir hale getirildiğini bildirerek, Merkez bünyesinde işletilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda eşanlı yapılan mevzuat değişiklikleri ile de finansmana erişimdeki imkanlar artırılarak daha fazla KOBİ’nin sistemden faydalanabilmesinin önünün açıldığı belirtildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin, yurt içinden ve yurt dışından sigorta veya reasürans desteği bulunamayan veya bulunmasında zorluk yaşananlar riskler ile özellik arz eden risklere sigorta ve reasürans desteğinin sağlanabilmesi maksadıyla 2021 mayıs ayında, tüzel kişiliği haiz sıfatıyla kurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Merkezin hangi riskleri yöneteceğine sektörel beklentiler ve sigortalıların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda karar veriliyor. Merkez uhdesinde yer alan risklere ilişkin devlet tarafından reasürans ve/veya prim desteğinin sağlanıp sağlanmayacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanacaktır. Merkezin, milli menfaatlerin korunması bakımından en önemli ve çarpıcı faydalarından biri ise Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ve Tarım Sigortaları Havuzuna reasürans teminatı verebilmesi veya bu havuzlardan reasürans desteği alabilmesi. Bu sayede reasürans primlerinin yurt içinde kalmasının, aynı zamanda da yurt içi imkanların ön plana çıktığı bir koruma mekanizmasının sigorta sektöründe güçlü bir yapıyla yer etmesi sağlanacaktır."   Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının kapsayıcılığı genişledi Açıklamada, aynı zamanda 2019 yılından bu yana Küçük ve Orta Ölçekli Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) alacak sigortasından etkin şekilde faydalanabilmeleri için "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi"nin de faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekildi. Söz konusu sistemin işletilmesinden de Merkezin sorumlu olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemi kapsamında KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılabilmesi maksadıyla önemli adımlar atıldı. Özellikle, devlet destekli ticari alacak sigortasından faydalanan KOBİ’lerin alacaklarının teminat olarak kabul edilmesi maksadıyla gerekli mevzuatsal süreçler BDDK tarafından da tamamlanmış, ayrıca Kurumumuzca hazırlanan ve Merkezin işleyişine ilişkin yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir." 2020 yılındaki ekonomik göstergelerin baz alınması ve sektörel ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesi sonucunda kısa zaman içerisinde yürürlüğe konacak yönetmelik ve yönetmelikle eş zamanlı olarak 2021 Ekim ayında yürürlüğe giren KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğ düzenlemelerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, tebliğ ile Merkeze, daha fazla KOBİ’yi sisteme dâhil edebilme imkânı verilerek sistemin kapsayıcılığı ve esnekliğinin artırıldığı kaydedildi.   Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nda 9 ayda 320 poliçe düzenlendi Açıklamada, yapılan düzenlemeler sonrasında sigortalanan KOBİ sayısının hızla artması beklendiği belirtilerek, “Sistem kapsamında 2020 yılında 458 poliçe toplam 30 milyon TL’ye yakın bir prim üretimi gerçekleşirken, toplam 5 milyon TL hasar ödemesi yapıldı. 2021 yılı 9 ay sonunda ise 320 poliçe, toplam üretim 27,3 milyon TL olup bu tutarın yıl sonunda geçen yıla kıyasla artması beklenmektedir." denildi. Ekim ayı sonunda çıkarılan 2021/18 sayılı Genelge ile de Merkeze KOBİ alıcılarına sağlanan kredi limitlerini 12 kata kadar artırabilmesi imkânı tanındığı aktarılan açıklamada, "Bu sayede alıcı limitlerinin artırılabilmesi ile KOBİ’lerin alacak sigortası ile garanti altına aldıkları alacak miktarı da artabilecek.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Tebliğ değişikliği ile 125 milyon TL olan ciro limitinin mevcutta poliçesi olan KOBİ’ler yenileme işlemi yaptığında 300 milyon TL olarak uygulanmasının kararlaştırıldı ve daha fazla sayıda KOBİ’ye poliçe yenileme imkanı tanındığı bildirildi. SEDDK açıklamasında, ayrıca, tebliğ değişikliği ile sigorta şirketlerine ödenen komisyon oranlarının artırıldığı da kaydedildi.
Editör: TE Bilisim