Sigorta Life ekibi olarak bulunduğumuz tanıtım toplantısının açış konuşmasında söz alan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Türk Reasürans olarak faaliyet gösterdikleri sektörlerde ve teknik işleticiliğini yaptıkları DASK ve ÖRYM gibi kurumlarda, yegâne amaçlarının değer üretmek, sektörel gelişime ve olgunluğa katkı sunmak olduğunu belirtti. Selva Eren; “Bu kapsamda Devlet Destekli Alacak Sigortasını, ÖRYM bünyesinde yeniden yapılandırdık. KOBİ’lerimizin ticari hayatlarının tam ortasında yer alan bu ürünün yapılandırılmasında dinamik bir sistem kurulmasına özen gösterildi. KOBİ’lerimizden gelen talepler ve sigorta şirketleri ile aracılarından gelen geri bildirimler dikkate alınarak tarife değişiklikleri yapıldı ve tebliğlere yansıdı. 

Yakın zamanda değişen KOBİ tanımına uygun olarak firmalar için uyguladığımız ciro kriteri 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı. Merkezin gerekli gördüğü durumlarda bu ciro %40 oranında artırabilecektir. Ayrıca otomatik olarak verilen azami teminat tutarı 750.000 TL’den 1.000.000 TL ye çıkartıldı. EFT ve Havale yoluyla ve taksitle ödeme imkânları getirildi.

Türk Reasürans’tan Azerbaycan’a deprem modelleme desteği Türk Reasürans’tan Azerbaycan’a deprem modelleme desteği

Bu sistem ile ilgili sektörden gelecek geribildirimler kapsamında gerekli görülen ve SEDDK tarafından da uygun bulunan değişikliklerin hayata geçirilmesine devam edilecektir” dedi.

Toplantıda, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) ürününün yürürlüğe sokulmasındaki temel amacın, KOBİ’leri, alacağını tahsil edememe riskinden ve oluşacak problemlerden korumak, aynı zamanda güvenli ticaretin önünü açarak KOBİ’lerin sağlıklı büyümesine yardımcı olmak olduğunun altı çizildi. 

Pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak, ürünün amacına en iyi şekilde hizmet ettiğini söylemenin mümkün olduğuna işaret eden Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Ali Sertaç Canal, pandeminin başladığı 2020 yılı ortasından itibaren hem sisteme katılan KOBİ sayısında hem de verilen teminat limiti tutarında ciddi artış olduğunu belirtti.

Ali Sertaç Canal, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) sisteminin yapısına dair de önemli bilgiler aktardı: ‘’Türk reasürans tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Tüm KOBİ’lerin sistemden yararlanması adına, ciro kriteri 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı, böylece orta büyüklükteki işletmelerin de bu sistemden yararlanması sağlandı. Yerel ve uluslararası piyasalardan A rating reasürörlerden kapasite temin edilerek Sisteme reasürans koruması sağlandı. Bu yıl üçüncü dönemine girecek reasürans koruması güçlü plasman yapısı ile devam ettirilecektir. Kapsam genişlemesine paralel olarak artan teminat yapısının sağlanması için gerekli olan yazılım ve altyapı ihtiyaçları, öngörülen proje maliyeti ve süresinden tasarruf edilerek, SBM ile birlikte tamamlandı. Aynı zamanda veri kaynakları çeşitlendirilerek teminat yapısı oluşturulmasında daha kapsamlı veriye ulaşılması sağlandı. Veri kaynaklarının çeşitliliği ve veri ihtiyaçları rutin gözden geçirme çalışmaları ile en güncel halinde tutulmaktadır.

Canal, bugün itibariyle verilen teminat limitinin 43 bin alıcıda 9 milyar TL tutarına ulaştığını belirtirken sözlerini şöyle tamamladı: ‘‘Devlet Desteği’nin çerçevesinin belirlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin hazırlanmasında SEDDK ile koordineli çalışmalar yapıldı. Her yıl yenilenen reasürans koruması ile bu çalışmalar sürdürülmektedir. Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir ürününün de oluşturulması için Danışma Kurulu oluşturularak Mart 2022 itibariyle icazet belgesi alındı. Altyapı çalışmaları da tamamlanan ürün, Nisan 2022’de hayata geçirildi. Ürünün satış ve pazarlamasına destek vermek adına satış destek ve müşteri ilişkileri yönetimi ekipleri oluşturuldu. Bu ekipler ile sigorta şirketlerinin ve aracılarının satış ve pazarlama faaliyetlerine destek verilmektedir. Poliçeli müşterilerin soru veya sorunlarıyla ilgilenilmesi ve çözüm üretilmesi adına da müşteri ilişkileri yönetimi ekibi oluşturuldu. Hasar başvurularının hızlı bir şekilde Merkez’e ulaştırılması için online başvuru ekranı oluşturuldu. Alınan bu başvurular neticesinde hasar dosyalarının oluşturulması ve işlemlerinin yürütülmesi için de Türk Reasürans yazılım ekiplerinin çalışmasıyla hasar yazılımı hayata geçirildi.’’

Editör: Sigorta Life