İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor

Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), KOBİ’lerin vadeli satışlarına ilişkin ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta uygulamasıdır.

2018 yılında resmen uygulanmaya başlayan DDAS'ın paydaşları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özel Riskler Yönetim Merkezi ile Türk Reasürena A.Ş bulunuyor.

Böylece işletmeler, ticari alacaklarını koruma altına alma imkanı elde eder. Şirketler, iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşen ticari alacaklar için koruma altına alınır.

Devlet Destekli Alacak Sigortasi (DDAS) Ne İşe Yarar?

DDAS ile KOBİ'şer teminata bağlanmamış satışlardan doğan alacaklarını koruma alır. Borcun ödenmemesi durumunda teminat sağlanır.

KOBİ'lerin nakit akışlarının kesintiye uğraması engellenir. Likidite sıkışıklığı gibi sorunların önüne geçilir. Tahsilata dayalı olası risklerin korunmasını sağlar.

Kimler Faydalanabilir?

DDAS'yan faydalanmak için işletmelerin belirli kriterleri sağlaması gerekir:

- En az iki yıl önce kurulmuş olması
- Şirketin yurt içi satışlardan cirosunun 500 milyon TL'den az olması
- Şirketin risk değerlendirme kriterlerini sağlaması

Hangi Alacaklar Teminat Altına Alınabilir?


KOBİ'lerin herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacakları teminat altına alınabilir.

İşletmelerin yurt içi vadeli satışlarından doğan 120, 180, 240 ve 360 güne kadar vadeli, TL bazlı faturalarından oluşan ticari alacakları kapsama dahildi.

Kaynak: NTV Para