17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla tarafımıza 469.035 adet hasar ihbarı ulaşmış, tazminat ödeme tutarımız ise 19 milyar TL'yi aşmıştır. 

Toplamda hasar dosyalarımız içinde 54.609 işleme alınacak dosyamız kalmıştır. 

*Eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşlarımız eksik evrakları tamamlandığında bu dosyalar da işleme alınarak tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir.