Bu yıl 50’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif, topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Attığı her adımda “pozitif etki”ye odaklanan şirket, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı anısına 5 bin adet fidan bağışlama kararı aldı. BNP Paribas Cardif, "Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası" yaptıran müşterileri adına Sivas Sivrialan'daki TEMA Vakfı Umut Ormanı'nda 5 bin adet fidanı toprakla buluşturacak.

Fidan bağışı gibi topluma fayda sağlayan farklı pek çok sosyal sorumluluk projesinde imzası bulunan BNP Paribas Cardif, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi ve çevreyi koruma odaklı projeler planlamayı sürdürüyor. Deprem bölgesi için yapmış olduğu bağışların yanında “TEV – BNP Paribas Cardif Değişen Dünyanın Burs Fonu” ile deprem bölgesinde yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olan firma, geçtiğimiz günlerde Bilim Kahramanları Derneği ile iş birliği yaparak 50’ye yakın gönüllüsüyle 500 çocuğu bilim ile buluşturdu. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, TURMEPA gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da ile iş birliği yapan şirket, toplumun dezavantajlı kesimlerine düzenli olarak ulaşmak için Cardif Topluma Fayda Kulübü’nü kurdu. Cardif Topluma Fayda Kulübü ile dezavantajlı kesimlere yönelik birçok sosyal fayda yaratan projeye imza atıyor.

“Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası” ile kredi kartı borçları güvence altında!

BNP Paribas Cardif, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) iş birliği ile sunduğu yeni çözümü “Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası” ile bireysel kredi kartı sahiplerinin kart borçlarını güvence altına alıyor. Sigorta kapsamında sunduğu vefat, kaza sonucu tam veya kısmi daimî maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimî maluliyet ile istihdam durumuna göre sunulan istem dışı işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane teminatları ile risk gerçekleşmesi durumunda poliçe sahiplerinin Türk Ekonomi Bankası’na 30.000 TL'ye kadar olan kredi kartı borçları tek seferde ödeniyor.

KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı

“Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası”nın avantajları neler?

BNP Paribas Cardif’in “Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası”, kredi kartı borçlarını güvence altına almak isteyenlere, kredi kartı borçlarına göre aylık olarak hesaplanan uygun primlerle ödeme kolaylığı sağlıyor. Aylık primler, sigortalının kullandığı kredi kartının ilgili döneme ait ekstre kesim tarihindeki toplam borç tutarı (ilgili döneme ait ekstre kesim tarihindeki harcama ve ileri vadeli taksitler toplamı), ekstredeki gün sayısı ve günlük prim oranı olan %0,03288 ile çarpılarak hesaplanıyor. Örneğin, 31 günü kapsayan son ekstresindeki toplam borcu 1.000 TL olan bir sigortalının ödeyeceği aylık prim 10,19 TL olarak belirleniyor. Başka bir örnekte, 28 günü kapsayan son ekstresindeki toplam borcu 5.000 TL olan bir sigortalının ödeyeceği aylık prim 46,03 TL olarak hesaplanıyor. Poliçe sahipleri, kart borçlarının olmadığı aylarda ise prim ödemesi gerçekleştirmiyor.

Poliçe sahipleri, birden fazla TEB kredi kartına sahip olmaları durumunda, her bir kredi kartı için ayrı ayrı güvence alabiliyorlar. Ayrıca ödedikleri primleri, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahlarından düşerek ekstra vergi avantajı da sağlayabiliyorlar.

Sigorta konusu riskin gerçekleşmesi durumunda ise kredi kartı borçları poliçe sahibi adına poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde TEB'e ödeniyor.

Kimler, nasıl faydalanabiliyor?

18-70 yaş aralığındaki, Türk Ekonomi Bankası’nın özel sektör bordrolu çalışan müşterileri içinde TEB Kredi Kartı sahibi olan herkes BNP Paribas Cardif'in yeni çözümü olan “Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası”nın avantajlarından yararlanabiliyor. 1 yıl ile sınırlı olan sigorta süresi, başvuru aşamasındaki tercihe göre otomatik olarak yenilenebiliyor.

“Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası”ndan yararlanmak isteyenler, kendilerine en yakın Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) şubesine giderek kolaylıkla başvurularını yapabiliyorlar. Başvuru sonrasında, poliçeler, sigortalının ilk 100 TL ve üzeri toplam borç bakiyesi bulunan ekstresinin kesilmesinin ertesi günü tanzim edilerek başlıyor ve 1 yıl süre ile geçerli oluyor.

Editör: Üveys Altun