TSS’nin en büyük katkısı, Devletin Sosyal Güvenlik Sistemi üzerindeki sağlık yükünü hafifletmek olmalıdır. TSS’nin en büyük katkısı, Devletin Sosyal Güvenlik Sistemi üzerindeki sağlık yükünü hafifletmek olmalıdır.
2020’de emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 26,44 oldu. Böylece bireysel emeklilik sistemi katılımcısının birikimleri enflasyonun 12 puan üzerinde arttı. Emeklilik fonlarının 2020 yılı getirileri belli oldu. Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları geçen yıl tasarruflarına rekor denilecek seviyede getiri elde etti. Bu sayede birikimler de arttı. 2020 yılında emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 26,44 oldu. Yani, bireysel emeklilik sistemi ile tasarruf edenlerin geçen yıl birikimleri ortalama yüzde 26,44 arttı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise sistemdeki katılımcılar, enflasyonun 12 puan üzerinde getiri elde etti. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre 2020 yılında faizli emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 24 oldu. Faizsiz fonların getirisi ise yüzde 45,63 olarak gerçekleşti. Otomatik bireysel emeklilik sistemi ile tasarruf eden çalışanların birikimleri yüzde 14,38 arttı. Tasarruflarını faizli fonlarda değerlendiren çalışanlar yüzde 13,18 getiri elde etti. Faizsiz fonları tercih eden çalışanların getirisi ise yüzde 15,10 oldu. 2020'de altın fonu rekor getiri sağladı. Altın fonunu tercih edenler yüzde 54,25 getiri elde etti. Yine geçen yıl, tasarruflarını hisse fonlarında değerlendirenler yüzde 32,17 getiri elde ettiler. 2020’de, kamu dış borçlanma fonlarını tercih edenlerin ise tasarrufları yüzde 35 arttı.
Editör: TE Bilisim