Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar belli oldu.

İlgili yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılar belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabilecek.

Buna göre katılımcılar, sözleşmelerini sonlandırmadan konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanabilecek.

Kısmen ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek.

Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek.

Doğal afet durumlarında süre şartı aranmayacak

Doğal afet durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek.

Bu durumunda kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı Yazılım sisteminde küresel sıkıntı

Eğitim için 21 yaş şartı

Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecek.

Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Katılımcı, 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde başvuruda bulunabilir.

Başvuru sırasında katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

bes-scaled

Evlilik veya konut alımı halinde kısmen ödeme

Katılımcılar ayrıca konut alımı veya evlenme durumlarında sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir.

Konut alımı için faydalananlar kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesinin, evlilik için faydalanan katılımcılar ise evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

Sözleşmelerin en az 5 yıl yürürlükte olması gerekiyor

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Söz konusu yönetmelik, yayını tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Kısmen ödeme başvurusu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), BES'te kısmen ödeme hakkında yönetmeliğine göre, kısmen ödeme hakkını en az beş yıl kullanmamış katılımcıların, başvuruşu tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katkı payı ödediği sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusu gerçekleştirebilecek.

Taahhüt verme şartı

Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek.

Afet ilan edilen bölgelerde

Ayrıca, genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi müteakip altı ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek.

Emeklilik sözleşmelerinde yer alan taahhütler yerine getirilmediğinde

Katılımcılar, emeklilik sözleşmelerinde yer alan taahhütlerini yerine getirmediğinde, emeklilik şirketi devlet katkısı ödemelerini, gecikme zammı ve faiz ekleyerek katılımcının hesabından kesecek ve bu tutarı vergi dairesine ödeme yapacak. Eğitim amaçlı kısmi ödemelerde ise bu yaptırım, devlet katkısı hesaplamasında yer alan oranlara göre sınırlı olarak uygulanıyor.

Resmi Gazete Yayınlanan yönetmeliği görmek için tıklayın!

Editör: Üveys Altun