AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı
Sahip olduğu güçlü altyapı ve yetkin insan kaynağı ile sektörde emin adımlarla ilerleyen Bereket Sigorta, kurulduğu günden bu yana yetkin insan kaynağı, teknolojinin getirdiği en son imkanlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile işletmelerin yanında. Küçük ve orta ölçekli firmaların nakit akışı ve alacakları Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile Bereket Sigorta güvencesi altında! KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası nedir? Küçük ve Orta ölçekli firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır. Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışların yanı sıra açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışları da teminat kapsamına alan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, vadeli faturalı satışlar ve tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dahil) yapılan satışlarda teminat kapsamı altındadır.
Editör: TE Bilisim