AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı

Dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen Türkiye ekonomisinin sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamda somut artışlar kaydetmeye devam ettiğini dile getiren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bloomberght'nin yaptığı habere göre; Bakan Nebati'nin altı adımda sıraladığı yeni uygulama ve düzenlemeler şöyle:

"1- İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri devreye aldık

İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulamaya başladık.
Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını yüzde 15’ten yüzde 10’a indirdik.

Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkân sağladık.

2- Ticari kredileri, ülke ekonomimizi güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırıyoruz.
Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL’lik KGF Destek Paketi’ni devreye aldık.
İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL’lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı’nı uygulamaya aldık.
Konutlarda yüzde 45’e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi’ni hayata geçirdik.

3- Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamaları devreye aldık
Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasıyla Döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payını yüzde 71’den yüzde 58’e düşürdük.
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83.816 vatandaşımızdan yaklaşık 6,6 milyar TL’lik talep topladık.

4- Tüm rafinerilerin dahil olduğu Altın Tasarruf Ekosistemini kurarak yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırdık

5- Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) devlet katkısını yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkardık.

6- Vergi düzenlemeleriyle TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarını teşvik ettik.
TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimini 2022 yılı sonuna kadar uzattık.
Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanıdık.
Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında yüzde 0 stopaj oranı uygulamasını 2022 sonuna kadar uzattık.
Devlet İç Borçlanma senetlerinde stopaj oranını 2022 sonuna kadar yüzde 10’dan yüzde 0’a indirdik.
Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranını sıfırladık.
Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında TL’ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemelerini yaptık.
TL mevduat ve katılma hesaplarının vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranını sıfırladık."

Editör: Sigorta Life