Türkiye’de olduğu gibi dünyada da insan odaklı anlayış ve kurumsal sorumlulukla sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen AXA, insanlığı uzun vadede etkileyen önemli risk faktörlerini her yıl sektörün ve kamuoyunun bilgisine sunuyor. Dünya çapında çok sayıda risk uzmanı ve sigorta sektörü çalışanının görüşleriyle oluşturulan Gelecek Riskleri Raporu’nun bu yılki yayınında da geçen yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin yarattığı yıkıcı riskler ön plana çıkıyor. AXA Grubu’nun 2022 yılı raporunda geçen yıldan farklı olarak, iklim değişikliğiyle beraber biyoçeşitlilik kaybına da en önemli risk faktörü olarak yer veriliyor. 

AXA’nın 2022 yılı Gelecek Riskleri Raporu’nda tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının ve beraberinde getirdiği risklerin en aza indirilmesi için ilgili tüm aktörlerin aksiyon alması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hem sigortacı hem de yatırımcı olarak sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen ve “insanlığın gelişimi adına, insanlık için önemli olanı koruma” amacıyla hareket eden AXA, gelecek raporunda iklim değişikliğini yavaşlatmak ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için enerji dönüşümünün hızlanması gerektiğini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının, özellikle karbon salımı yüksek enerji kaynaklarının yerini alması gerektiğini vurguluyor. Konuyla ilgili kendi eylem planını da kamuoyuyla paylaşan AXA, sigortalama işlemlerinde ve yatırım kararlarında karbon-yoğun işletmelere yer vermeyeceğini, küresel çapta ekonominin karbonsuzlaştırılması hedefini ifade eden Net-Sıfır Dönüşüm için üzerine düşeni yapacağını ifade ediyor. 

AXA’nın “2022 İklim ve Biyoçeşitlilik Raporu: Enerji Dönüşüm Sürecini Hızlandırma” başlıklı raporunda öne çıkan bilgiler şu şekilde: 

  • Küresel ısınmanın 1.5 dereceyle sınırlandırılması hedefi: AXA raporunda, iklim değişikliği konusunda gerekli önlemlerin alınmaması halinde küresel ısınmanın 3,2 dereceyi bulacağı ve daha uzun vadede bu seviyenin 4,8 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. 2100 yılına kadar ısınmanın 1,5 dereceyi aşmaması ve 2050 yılı itibariyle şirketin yaptığı yatırımların "ısınma 

potansiyeli”nin de 1,5 derece seviyesinde sınırlı kalması AXA’nın hedefleri arasında yer alıyor. 

  • İklim finansmanının 2030’a kadar 3-6 kat artırılması: 2023 yılına kadar yeşil yatırımlarının toplamda 26 milyon euro’yu bulmasını hedefleyen AXA Grubu raporunda, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en az seviyede tutmak için gerekli olan finansmanın 2030 yılına kadar küresel çapta 3 ila 6 kat artırılması gerektiğini ifade ediyor.
  • AXA yatırımları kaynaklı karbon salımının yüzde 20 azaltılması: AXA Grubu, kendi yatırımlarından kaynaklı karbon salımını yüzde 20 oranında azaltmaya çalışıyor.
  • Net-Sıfır dönüşümü: AXA Grubu, üyesi olduğu Net-Sıfır Varlık Sahibi Birlik, Net-Sıfır Sigorta Birliği ve Net-Sıfır Varlık Yöneticileri Girişimi gibi topluluklara olan üyeliğiyle de karbon-nötr ekonomilerin inşasında aktif rol oynuyor. 
  • AXA Grubu iklim değişikliği stratejisi olumlu sonuçlar veriyor: AXA Grubu’nun raporunda, şirketin çevresel ayak izini azaltmak için 2019-2021 yılları arasında attığı adımların AXA’nın mutlak karbondioksit salımında yüzde 61 azalma sağladığı bilgisine de yer verildi. 

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, rapor hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “2022 yılı Gelecek Riskleri Raporu’nda artık iklim değişikliğinin yanı sıra, biyoçeşitlilik kaybının da toplumlar ve küresel ekonomi için ne kadar kritik bir önemde olduğunun altını çiziyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekonomik faaliyetlerde karbonsuzlaşmaya doğru hızlı adımlarla yol almak acil bir gereklilik olarak öne çıkıyor. AXA olarak, sürdürülebilirlik stratejimizle hem sigortacılık sektörüne hem de ekonominin diğer aktörlerine öncülük ediyor olmaktan dolayı gururluyuz. Sigortalama ve yatırımcılık faaliyetlerimizde izlediğimiz ‘yeşil’ politikayla tüm aktörleri sürdürülebilirlik vizyonumuza davet etmeye devam edeceğiz.” 

2. Uluslararası Sigorta Zirvesi Başladı! 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi Başladı!

Editör: Sigorta Life