Anadolu Sigorta olarak sigortalıların hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve kampanyalar düzenlediklerini aktaran Erberk, sigortalılara da tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi. Sigortalıların mevcut fiyat seviyelerinden çok farklı noktalarda bir fiyat gördüklerinde bir kez daha düşünmelerini tavsiye eden Erberk, sağlık sigortalarını kullanırken de dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Pandeminin teminat altına alınmasıyla birlikte sağlık branşında sevindirici artış yaşandı. Sağlık branşındaki büyüme bu yıl nasıl devam ediyor?

Pandemi hayatımızda çok şey değiştirdi. Bu dönem içerisinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve kamunun güzel bir sağlık hizmeti verdiğini ancak bu hizmeti verebiliyorken katastrofik bir durum meydana geldiğinde sistemin sıkışabildiğini ve bu durumun özel sektör ve hizmet sağlayıcılarla aşılabildiğini gördük. Dolayısıyla sağlık kapsamında bir farkındalık oluştu. Bu farkındalıkla birlikte insanların sağlık alanında da bir yatırım yapması söz konusu oldu. Bu yatırımı rakamlara dökmek gerekirse; sağlık sigortalarında Türkiye’de sigorta sektörünün prim üretimi bir önceki yılın birinci çeyreğine göre nominalde yüzde 74 bir büyüme gösterdi. Enflasyon ortamı olduğu için reel büyümeye de bakmak gerekiyor. Reel büyüme ise yüzde 8 oranında gerçekleşti. 2021’in birinci çeyreğinde de büyüme yaşanmıştı, o dönemki büyüme ise yüzde 19 nominal, yüzde 2 reeldi. Dolayısıyla 2022 yılında dört kat daha hızlı bir büyüme söz konusu. Bu durum sadece prim üretimini de yansımıyor, sigortalı sayısında da ciddi bir artış demek. Rakamlardaki değişime baktığımızda özel sağlık sigortasındaki sigortalı sayısı 6,5 milyon kişiye yaklaştı ve bu yüzde 16 artışa tekabül ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ise 2,5 milyon yaklaştı birinci çeyrek sonunda. Buradaki artış oranı ise yüzde 44. Dolayısıyla gerçekten sigorta sektörünün taşın altına elini koyması, özel şartları gereği pandemide ödeme yapmak zorunda olmamasına karşın 500 milyon lira bir destek vermesi halkımız tarafında da bir teveccüh gördü gibi gözüküyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında güzel bir ivme yakalandı

Özel sağlık sigortaları geçtiğimiz yıllarda lüks olarak görülürken Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları ile birlikte bu algı da kırılmaya başladı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında durum nasıl ve Anadolu Sigorta olarak geride bıraktığımız 2021 yılını ve bu yıl ilk aylarını nasıl geçirdiniz?

Türkiye’yi gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda bu ülkelere nazaran çok daha gelişmiş kamu sağlık şemsiyesi söz konusu. Türkiye’deki sağlık harcamalarının toplam yüzde 78’i hala kamu tarafından karşılanıyor, yüzde 17’sini vatandaşlarımız kendileri karşılıyor. Kalan yüzde 5’lik kısımda sigorta sektörü devreye giriyor. Kamunun bu kadar geniş bir şemsiye sunması bir konfor alanı yaratıyor. Belirsizlikler içerisinde hızlı değişimlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ki, sürdürülebilir sistemler kurabilmek için her zaman kamuya yüklenmek doğru bir seçim olmayabiliyor. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortası da hibrit bir model diyebiliriz. Vatandaşın kendi cebinden fona katkı sağlamasının yanı sıra kamunun da kendisinden fona katkı sağlamasıyla bu konjonktür tamamlayıcı sağlık açısından güzel bir ivme sağladı.

Anadolu Sigorta’da da sektörden farklı bir durum yok, sektörle paralel olarak ilerliyoruz. Hem hayat dışı prim üretimi yapan şirketler hem de hayat-emeklilik şirketleri ciddi büyümeler gösterdiler. Hayat dışı şirketler arasında tamamlayıcı sağlık sigortası prim oranı yaklaşık 2 kat büyüyerek 1,2 milyar lira prim üretimi söz konusu.

“Anadolu Sigorta olarak bütün yapı taşlarımızı iyi yönetmek zorundayız”

Bildiğiniz gibi sağlık sigortası primleri sağlık enflasyonu nedeniyle artırılmak zorunda kalındı. Sigortalılar açısından bu durum nasıl bir etki yarattı? Sigortalılara bu kapsamda mesajlarınızı da alabilir miyiz?

Türkiye Sigorta 2023 Yılında Finansal Büyümesini Sürdürdü Türkiye Sigorta 2023 Yılında Finansal Büyümesini Sürdürdü

Bu hususun sigortalılar nezdinde mutsuzluk yarattığı kesin. Ben samimiyetimle şunu vurgulamak istiyorum; bu durum bizleri de gerçekten çok üzüyor. Öte yandan birkaç tane konuya da vurgu yapmak isterim. Underwriting kavramını İş Kabulü diye çevirirsek, birkaç tane yapı taşı var. Bunlardan bir tanesi portföy yönetimi, yani herhangi bir branşta doğru zamanda veya doğru yerde büyümeye ya da küçülmeye karar verebilmek anlamına geliyor. Bir diğeri ise fiyatlama, bu husus da matematiksel hesaplamayla geçmiş verilere bakarak ortaya çıkıyor. Biz buna aktüeryal ya da teknik fiyatlama diyoruz. Karanlıkta bir deniz fenerinin yolu göstermesi gibi, aslında sigortacının hedeflediği fiyat seviyesini gösteriyor. Öte yandan gerçek hayatta bu fiyatlara ulaşmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla satış anında müşterinin cebinden vermeye kafaca hazır olduğu rakam ile aktüeryal fiyat arasında bir denge bulmak lazım. Bir diğer önemli yapı taşı risk seçimi. Risk seçimi de geçmiş verilere bakarak sigortacının bilgi ve deneyimi çerçevesinde doğru riskleri kabul edip portföyüne alması. Bir diğeri ise; şirketlerin kapasitesi. Bu da sermayeleri ve reasürans programlarıyla yönetilen bir husus. Son olarak bir diğeri ise kapsam. Bu beşini bir denge içerisinde yönetebildiğiniz takdirde şirketler hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Benim göğsümü gere gere söylediğim bir husus var. Biz Anadolu Sigorta olarak, geçtiğimiz ay 97’nci kuruluş yıl dönümümüzü kutladık. Bizler Cumhuriyet’in ilanından sonra önce 1924’de İş Bankası arkasından 1925’de Anadolu Sigorta kuruldu, bizler Cumhuriyet kurumlarıyız ve ikinci yüzyılımıza hazırlanıyoruz. Anadolu Sigorta olarak varlığımızı sürdürerek ikinci yüzyılımızda da ayakta kalabilmek adına -ki kalacağız- biz bütün yapı taşlarımızı iyi yönetmek zorundayız.

Erberk’ten sigortalılara özel tavsiyeler!

Bu konjonktürde Anadolu Sigorta olarak bizler de fiyatlarımıza revize yapmak durumunda kalıyoruz. Sigortalılarımıza yapmamız gerek bazı öneriler var. Bunlardan en önemlisi, daha küçük maliyetli bir takım tedavi giderlerinde mümkünse şu dönemlerde sağlık poliçesini kullanmak doğru olmayabilir. Böyle bir zorlama yapmak çok anlamlı değil ancak bir düşünelim derim. Bir ürün veriyorsanız kullanılsın diye veriyorsunuz ancak oluşturduğunuz tazminat yükü bir sonraki seneye ister istemez prim artışı olarak yansıyor. Her branşta olduğu gibi bu durum sağlık branşında da böyle.

Diğer bir önerim ise; deneyimli şirketlerin mevcut fiyat seviyelerinden çok farklı noktalarda bir fiyat görüyorsak bunu az önce bahsettiğim yapı taşları çerçevesinde bir düşünmekte fayda var. Bir sigorta şirketi herhangi bir branşta risk kabulünü çok hızlı ve rahat yapıyorsa ya da ortalamanın dışında çok farklı bir fiyat veriyorsa orada gizli birtakım maliyetler söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Sağlığım Cepte mobil uygulaması aktif 106 bin kullanıcıya sahip
Anadolu Sigorta özeline biraz daha inecek olursak, 2022 yılının geri kalanı için sağlık sigortaları alanında yol haritanız nasıl olacak? Yenilikler ve yatırımlar devam edecek mi?

Öncelikle tamamlayıcı sağlık sigortasının satışını desteklemek üzere 2022 yılı boyunca ve sonrasında yatırımımızı devam ettireceğiz. Çeşitli kampanyalarımız ve farkındalık çalışmalarımız olacak. Sohbetimizin başında da söylemiş olduğum yüzde 78’lik kamunun yükü üstlenmesi nedeniyle ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak sağlık sigortaları ile ilgili de teknolojik alt yapılarımızda ciddi çalışmalarımız var. Sağlığım Cepte mobil uygulamamız genç bir ekip tarafından geliştiriliyor. Çevik çalışma modeliyle geliştiriliyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Bu uygulamamızın şu an 106 bin aktif kullanıcısı var. Burada sigortalıların sağlık hizmetlerini alırken, genel sağlık durumlarını yönetirken kendilerine değer yaratacak birtakım fonksiyonlar eklemeye gayret ediyoruz. Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek, kullanıcı sayısını daha da arttırmak ve çözüm ortaklarımızla, hizmet sağlayıcılarımızla entegrasyonumuzu yaygınlaştırmak için ciddi çalışmalarımız var ve devam edecek. Bazı hastanelerimizle bu uygulama üzerinden uzman hekimlerden randevu saati seçme suretiyle hastaneye telefonla ulaşmaksızın randevu alma imkânı getirdik. Benzer sürpriz fonksiyonlarımızın devamı gelecek.