Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilirlik yolculuğuna sektöründe öncü bir rol üstlenerek 2017 yılında başladı. Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. ile hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamında, ilgili tüm ekiplerin yöneticileri ve üst düzey yöneticilerin olduğu bir Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu. Bu komite nezdinde; stratejinin belirlenmesi, politikaların, hedeflerin ve aksiyon planlarının oluşturulması sağlanırken, ölçüm ve raporların takibi esas alındı. 2017 yılında karbon ayak izini sıfırlayarak ilk defa karbon nötr olan Anadolu Hayat Emeklilik’te, sürdürülebilirlik anlayışı, pandemi döneminde yeni normali de içeren çalışma modellerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde oldukça etkili oldu. Şirket içinde eğitimler, seminerler ve bilgilendirici bültenler ile farkındalık sağlandı. 

“Kadın çalışan oranımız yüzde 60, kadın müşteri oranımız ise yüzde 50 seviyesinde”

2017 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP-FI) Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketi olduklarını belirten ve insan kaynakları politikaları, ürünleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle fırsat eşitliğini bir ayrıcalık değil hak olarak gördüklerini ifade eden Zeynep Dolgun, 2018 yılında imzaladıkları Birleşmiş Milletler “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” (Women’s Empowerment Principles-WEPs) kapsamında iş dünyasında ve toplumsal hayatta kadınların güçlenmesini desteklediklerinin altını bir kez daha çizdi. Dolgun, sözlerine şöyle devam etti: “2007 yılında başlayan sosyal sorumluluk projemiz, ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’, Türkiye`de kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olma özelliği de taşıyor ve kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Ürünlerimizi geliştirirken de kadınlara özel ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Ev hanımlarını düşünerek hazırladığımız “Ev Hanımları Emeklilik Planı” sayesinde ev hanımları da Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabiliyor ve küçük tasarruflarla emeklilik birikimi elde edebiliyorlar. Diğer taraftan, 2021 yıl sonu itibarıyla kadın çalışan oranımız yüzde 60, kadın müşteri oranımız ise yüzde 50 ile sektör ortalamasının üzerindedir. Kadınlara, engellilere, gençlere, çocuklara, esnaf ve çiftçilere yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimiz aracılığıyla farklı kesimlere erişerek finansal ve sosyal kapsayıcılığa katkı sağlıyoruz”

“Şirketimiz Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor”

BNP Paribas Cardif Emeklilik’in BES fonları yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2022 değer kazandırdı! BNP Paribas Cardif Emeklilik’in BES fonları yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2022 değer kazandırdı!

2020 yılında sürdürülebilirlik faaliyetlerinin endeks bazında değerlendirilmesi için Borsa İstanbul’dan davet alan ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için gerekli çalışmaları yapan şirket, 2020 Aralık ayı itibarıyla, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne sigorta ve emeklilik sektöründen kabul edilen ilk şirket oldu. Sürdürülebilirlik yolculuklarının başından itibaren yüksek bir performans sergilendiğini ifade eden Zeynep Dolgun, “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilişimiz çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansımızın bir sonucudur. Şirketler için sürdürülebilirlik değerlemesinin sürekli hale geldiği 2021 yılında da endeksteki yerimizi koruyoruz. Ayrıca karbon nötrleme sürecimizi, her yıl yenilenebilir enerji projelerine destek vererek düzenli olarak yürütüyoruz” dedi.

“İleri Dönüşüm Hareketi ile sürdürülebilirlik anlayışını farklı açılardan destekliyoruz”

2021 yılında da, sürdürülebilirlik çalışmalarını özenle devam ettiren Anadolu Hayat Emeklilik, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan, şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerini, paydaşları açısından öncelikli konular karşısındaki tutumunu ve bu doğrultuda ÇSY stratejisi ve performansını içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Zeynep Dolgun, “2021 yılında, çevreye, sağlığa, istihdama önem veren şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapabilme imkânı sağlayan Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nu sunduk. Şirketimiz, dünya uygulamalarını da yakından takip ederek, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı ve ayrıca Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri'nin (United Nations Principles for Responsible Investment) katılımcısı oldu. Bununla birlikte; ihtiyaçlarımızdaki artışın, doğal kaynakların yenilenme hızının önüne geçtiği dünyamızda atık miktarını azaltmak ve bu döngüyü kırmak için “İleri Dönüşüm Hareketi” adını verdiğimiz sosyal sorumluluk projemizle sürdürülebilirlik anlayışını farklı açılardan destekliyor, kullanmadığımız eşyaları dönüştürüp, başka bir işlev kazandırarak yeniden kullanıma sokmanın herkesin günlük hayatında kolayca uygulayabileceği bir çözüm olduğunu göstermeyi hedefliyoruz” dedi. 

“Dijitalleşme ve inovasyon, sürdürülebilirlik hedeflerine daha hızlı ulaşmakta önemli”

2022 yılında da sürdürülebilirlik değerlendirmesinde daha iyi yerlerde olabilmek amacıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Zeynep Dolgun, faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılması, finansal ve sosyal kapsayıcılığın geliştirilmesi, veri analitiği ve dijital dönüşüm konusundaki çalışmaların sürdürülmesinin, bu amaca büyük katkı sağladığını belirtti. Dijitalleşme ve inovasyonun, sürdürülebilirlik hedeflerine daha hızlı ulaşmada önemli olduğunu vurgulayan Zeynep Dolgun, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandırırken, toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayıcı bir tutumla desteklemeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmaya ve insana yapılan yatırımı, fark yaratmamızı sağlayacak en önemli unsurlar olarak görüyoruz” dedi.