Özel Riskler Yönetim Merkezi, amaca yönelik önemli bir bilgilendirme paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sigorta ürünleri, bireylerin ve işletmelerin karşı karşıya olduğu risklerin yönetilmesi ve ortaya çıkan maddi zararların giderilmesinde önemli işlev görmektedir. Bununla birlikte, muhtelif bazı risklerin teminat altına alınmasında ve gerekli süreçlerin yürütülmesinde mevcut sistemlerin çözüm üretemediği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda kamu ile sigorta şirketleri işbirliğinde alınması gereken aksiyonların belirlenmesi ve gerekli kurumların oluşturulması için çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 20 Mayıs 2021 tarihinde Sigortacılık Kanunu’nun “Özel Riskler Yönetim Merkezi ve olağanüstü durumlarda teminat” başlıklı 33/A maddesinde yapılan değişiklik ile Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulmuştur. Merkez Yönetim Kurulu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, TOBB, TSB ve İşletici Şirket temsilcilerinden oluşmaktadır. Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin İşletici Şirketi olarak aynı zamanda DASK’ın da İşletici Şirketi olan Türk Reasürans A.Ş. belirlenmiştir. Özel Riskler Yönetim Merkezi ile, sigorta ve reasürans alanındaki deneyimi ve vizyonu ile Türk Reasürans A.Ş., başta Devlet Destekli Alacak Sigortası olmak üzere, özellikle finansal sigortaların, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ile, ilgili havuzlara ilişkin sigorta ürünlerinin teminat yapısının, ortaya çıkacak ihtiyaçların dikkate alınarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Özel Riskler Yönetim Merkezi, teminat bulunmasında güçlük çekilen veya teminat bulunamayan risklere teminat verilmesi, bu sayede kamu menfaatinin gözetilmesi ve bu alanlarda işbirliklerinin önünün açılmasını hedeflemektedir. Buradaki temel amaç, ülkemizdeki ekonomik aktivitenin kesintisiz devamının sağlanması ve üretimin istikrarlı biçimde sürdürülmesi için sigorta ürünlerinden ve sigortacılık kapsamında oluşturulacak çözüm yöntemlerinden azami ölçüde yararlanmak olacaktır. Özel Riskler Yönetim Merkezi ortak aklı önemseyen, işbirliği ve yönetim anlayışı ile sigorta sektörüne ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır."