Allianz Türkiye, 3 hedefinden biri olan "iyi çevre" doğrultusunda, iklim krizine karşı farkındalık çalışmaları yürüten Yuvam Dünya Derneği ile iş birliği yaptı.
Allianz Türkiye, 3 hedefinden biri olan "iyi çevre" doğrultusunda, iklim krizine karşı farkındalık çalışmaları yürüten Yuvam Dünya Derneği ile iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, "Allianz Seninle, İyiliğin Yanında" mottosuyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına yenisini ekledi. Allianz'ın sürdürülebilirlik stratejisinin öncelikli konularından biri olan "iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine destek" kapsamında, stratejinin 3 hedefinden biri olan "iyi çevre" çerçevesinde ve sürdürülebilir değer yarattığı 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan biri olan "iklim eylemi" doğrultusunda, Yuvam Dünya Derneği ile iş birliğine imza atıldı. Ayrıca, Allianz Türkiye'nin aynı zamanda kurumsal üye olduğu Yuvam Dünya Derneğinin danışma kurulunda Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan da yer almaya başladı. "İklim krizine karşı her alanda dönüşüm hedefine aktif destek veriyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Gürkan, Allianz Türkiye'de sürdürülebilirliği bir iş stratejisi olarak ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "İyi bir çevre için, toplumun iyiliği için, daha iyi bir kurum olmak için işimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürüyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin de imzacısı olan bir kurum olarak, sürdürülebilir değer yaratma hedefimizin odağına 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı alıyoruz. Bu amaçlardan biri olan iklim eylemi hem Allianz Grubu'nun hem de Allianz Türkiye'nin öncelikli konusu. Bu doğrultuda Yuvam Dünya Derneği ile iş birliği yaparak derneğin çatı destekçisi olduk. Derneğin; enerji üretiminden endüstriye, tarımdan atığa, iş insanlarından yetişkinlere, gençlerden çocuklara kadar her alanda dönüşüm başlatma hedefine aktif olarak destek veriyoruz."