Quick Finans’tan 700 milyon TL’lik tahvil ihracı Quick Finans’tan 700 milyon TL’lik tahvil ihracı

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla, odağına insanı ve dünyanın geleceğini alan Aksigorta, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları ilkini yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı. Global Reporting Initiative (GRI) standartları temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan rapor, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsıyor. Raporda, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve hedefler ile birlikte, elde edilen performans sonuçları ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik Aksigorta’nın katkıları da yer alıyor. Raporda ayrıca, şirketin müşterilerini ve risklerini değerlendiren iklim ve sürdürülebilirlik kriterlerini sistematik olarak ele alması da dikkat çekiyor. 

Düşük karbonlu ekonomik büyümeye destek

Daha güvenli bir gelecek için, toplumsal risk bilincini artırmaya çalışarak, daha yaşanabilir dünya için insana ve doğaya dokunan projeler ürettiklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Aksigorta olarak, sahip olduğumuz güçlü kapasiteyi ve 60 yılı aşkın köklü sigortacılık uzmanlığımızı karbonsuzlaştırma ve iklim değişikliğinin yavaşlatılmasının sağlanmasına katkı çalışmalarında kullanmaya hazırlanıyoruz. Bunun yanı sıra hem geliştirdiğimiz ürünlerde hem de hizmet ve operasyonlarımızda olumlu etkiye odaklanıyoruz. Sigortacılık sektöründe primler aracılığıyla yapılan yatırımların sürdürülebilirlik yaklaşımıyla değerlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, düşük karbonlu ve paydaşı odağa alan ekonomik büyümeyi desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı olacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz. Operasyonlarımızın çevresel performansını iyileştiriyor, 2050 Karbon Nötr ve Sıfır Atık hedefini benimsiyoruz. Aksigorta olarak, ticari kaygı gütmeksizin iklim acil durumu, ekosistem ile toplum refahı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip ve bu etkilerin azaltılmasının mümkün olmadığı sektör ve faaliyetlere ürün ve hizmet sağlamıyor; fon yönetimi faaliyetleri kapsamında yatırım yapmıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz toplumun kalkınması, refahı ve daha iyi bir yaşama erişmesi için program ve projeler tasarlayarak, ekonomik büyümeyi desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı olacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz. Bunun bir sonucu olarak, 2021 yılında sürdürülebilir sigortacılık ürünlerinden elde ettiğimiz gelir 54,7 milyon TL oldu. Aynı zamanda, fon yönetimi faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız yatırım kararlarında sürdürülebilir ve yeşil yatırım araçlarını önceliklendiriyoruz. Bu bağlamda 2021 yılında yeşil fonlara yaptığımız yatırımlar 53,4 milyon TL olarak gerçekleşti’’ açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir bir yaşam için değerli olanı birlikte korumak

Ürün ve hizmet döngüsünü çevresel ve sosyal etki odaklı bakış açısı ile ele aldıklarını, sürdürülebilirliğe yatırımlarla katkı sağladıklarını ve paydaşları için değer ürettiklerini belirten Uğur Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aksigorta’nın kurumsal amacını “sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil çözümlerle değerli olanı birlikte korumak” olarak belirledik. Şirket olarak bu hedef kapsamında, zamanın ötesinde teknolojik çözümlerle şekillenen bir müşteri deneyimi inşa ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığını, işlerini, ailelerini, sahip oldukları ve edinecekleri değerleri koruyacak ürün, hizmet ve çözümler geliştiriyor, yeni nesil sigortacılık anlayışını içselleştiriyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik öncelikleri ve toplumsal yatırımlarımız kapsamında ürettiğimiz ve paylaştığımız değer ile Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın, ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘İnsana Yakışır İş ve Büyüme’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’ ve ‘Hedefler İçin Ortaklıklar’ olmak üzere 8’ine doğrudan katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönem planlarımızdan bahsetmek gerekirse; düşük karbonlu ve paydaşı odağa alan ekonomik büyümeyi desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı olacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz. Operasyonlarımızın çevresel performansını iyileştirmek için net Sıfır yaklaşımı benimsiyoruz. Aksigorta, olarak “iklim acil durumunun çözümü için öncü adımlar atmak” odağına uygun olarak en geç 2050’de Net Sıfır Emisyon ve Net Sıfır Atık seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz.”

Editör: Sigorta Life