Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Her Yaşta” projesi çatısı altında hayata geçirdiği Her Yaşta Fonu’nun ikinci döneminde destekleyeceği sivil toplum kuruluşlarını belirledi. AgeSA, bu yıl Biz İZ Derneği’nin Harita 65 +, Dem Derneği’nin Duyduğun Gibi Değil projeleri ile Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği’nin Yaşlı Yakınlarına Bakım Veren Aile Bireylerine Psiko-sosyal Destek Programı’na hibe desteği verecek. AgeSA, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda  Her Yaşta Fonu’nun 2022 döneminde 3 sivil toplum kuruluşuna toplam 348.200 TL hibe desteği sağlayacak.

Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği (Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği), fon kapsamında 108.200 TL hibe desteği alacak. Dernek, hayata geçireceği Harita 65 + projesiyle; 65 yaş üstü bireylerin sosyal ve psiko-sosyal destek hizmetlere erişilebilirliğini tespit etmek, yaşlı haklarına dikkat çekmek, destek hizmetlerini yaygınlaştırmak ve yaşlılara yönelik servislerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Proje kapsamında Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Gerontoloji ve Tıp Fakültesi bölümlerinden 20 gönüllü lisans öğrencisiyle beraber 65+ İhtiyaç Analizi raporunu hazırlayacak. Bunun yanı sıra yaşlı haklarına dikkat çekmek amacıyla bir kısa film de hazırlayacak olan dernek, hak temelli dijital içerikler geliştirerek 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratacak.

İşiten toplum ile işitmeyen toplum arasında acıma duygusundan uzak diyalog alanları yaratmak ve kolektif şekilde çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini yürüten Dem Derneği, fon kapsamında alacağı 148.000 TL hibe desteğiyle Duyduğun Gibi Değil projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında yaş sebebiyle işitme kaybı yaşayan 65 yaş üstü bireylerin yaşadıkları sorunları diyalog ile anlamak, kamuoyunda görünür kılmak ve çözüm için işbirliğini teşvik etmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Proje sonunda yaş ile birlikte işitme kaybı başlamış 65 yaş üstü bireylerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor ve proje sürecinde yapacağı birebir görüşmelerde ortaya çıkan bir hikâyeden kısa film belgeselini hazırlayacak. 

İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor

Yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği ise sağlanacak 92.000 TL hibe desteğiyle Yaşlı Yakınlarına Bakım Veren Aile Bireylerine Psiko-sosyal Destek Programı’nı hayata geçirecek. Proje ile hem yaşlıların hem de bakım verenlerin yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan dernek bu çerçevede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ortaklığıyla psiko-sosyal destek programları oluşturacak. 

AgeSA, Her Yaşta Fonu ile geçen yıl da sağlık, eğitim, istihdam, eşitsizliklerin azaltılması alanlarında yaşlılık ve yaşlanma temasını merkezine alan 5 farklı projenin hayata geçirilmesini için 4 farklı sivil toplum kuruluşuna 390.670 TL tutarında hibe desteği sağlamıştı.

Editör: Sigorta Life