2022 yılının Gulf Sigorta için teknolojik yenilikleri yılı olacağının altını çizen Sağıroğlu, mobil uygulama gigit tarafında da performansı artırabilmek için test adımları üzerinde kullanıcı deneyimi çalışmalarının devam edeceğini ve 2022 yılı ile birlikte bu tarafta yapılan geliştirmelerin sonuçlarını daha net görebilecekleri bir dönem olacağını dile getirdi.

Süleyman Bey Gulf Sigorta açısından 2021 yılının kısaca değerlendirmesini yapar mısınız? Beklenen hedefleriniz tuttu mu?

Prim üretimi tarafında hedefimizin yaklaşık %20 üzerinde, finansal karlılık tarafında da bütçe hedefimizin %35 üzerinde bir performans gerçekleştirdik.

Bir yandan başarılı geçen bir sene için şirketçe gurur duyarken, öte yandan, yüksek seyreden enflasyon ve kur dalgalanmalarının hasar, masraf ve dolayısıyla teknik karlılık oranlarımıza yansımalarını dikkatle kontrol etmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tamamını etkileyen ekonomik dinamiklerin şirketimize etkilerini mümkün olan en iyi şekilde yönetebilmek için, kontrolümüzde olan araçları kullanarak, bu dinamiklerin çalışanlarımız için olası negatif etkileri hafifletmeye odaklandık.

Pandeminin ortaya çıkışıyla birlikte ağırlıklı uzaktan çalışma yöntemi ile devam ettirdiğimiz işlerimizi, 2021 Eylül sonu itibarıyla hem ofisten hem de evden yürüteceğimiz hibrit çalışma modelinde düzenleyerek, sürecin pilot uygulamasına başladık. Belirlenen çalışma düzeni, şimdiye kadar işten veya evden/uzaktan çalışarak, takım ve iş birliği prensibine uygun bir şekilde sorumluluklarımızı öncelediğimiz, hedeflerimizi tutturabildiğimiz, iş ortaklarımız, aracılarımız ve sigortalılarımıza taahhütlerimizi yerine getirebildiğimiz dönemin devamı niteliğinde olacak. Hibrit sisteme yeni yılın ilk yarısı itibarıyla tam geçişimizle birlikte şirketimiz için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürekliliğini sağlayacağız.

“Tüm kanallarımızda karlı büyüme hedefimiz devam ediyor”

Gulf Sigorta'nın, 2022 yılı hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?

2022 için üretim hedefimizi 1 milyar TL olarak belirledik. Bu hedefte, Haziran 2021 itibarıyla yürürlüğe giren ve bilgisayar ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak uzatılmış garanti/kazaen kırılma sigorta ürünlerinin bazı koşullar ile birlikte satışına imkân veren Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’in ciddi etkileri olmakla birlikte, tüm kanallarımızda karlı büyüme hedefimiz devam ediyor. 2022 yılı Gulf Sigorta için teknolojik yeniliklerin yılı olacak.

Hizmet standartlarımızı ve kaynak verimliliğimizi artırmak, taleplerin ve operasyon akışlarının belirli bölümlerini daha etkin yönetebilmek için robotik süreçleri ve otomasyon yeteneklerini sistemlerimize entegre etme üzerine çalışıyoruz. Kurumsal web sitemiz, en son trendler ile uyumlu, müşteri beklentilerini güncellik anlamında karşılayacak ve aranan bilgiye ulaşmayı hızlandıracak yeni yüzüyle canlıya alınacak.

Yine Mobil uygulamamız gigit tarafında da performansımızı artırabilmek için test adımları üzerinde kullanıcı deneyimi çalışmalarımız devam edecek. 2022 yılı ile birlikte bu tarafta yaptığımız geliştirmelerin sonuçlarını daha net görebileceğimiz bir dönem olacağını söyleyebilirim.

Piyasaya sunacağınız yeni ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

2022 yılında Sorumluluk Sigortaları branşının yanı sıra Konut, Ferdi Kaza ve Seyahat Sigortaları branşları için de çalışmalarımız sürecek.

Sorumluluk sigortalarında siber riskler ön planda

Kobi ve orta ölçekli firmaların siber risklerini teminat altına alacak ürün geliştirme çalışmalarımız sürmektedir. Müşterilere destek hizmetini de içeren geniş kapsamlı bir paket oluşturarak, müşterilerimizin hasar anında yanlarında olacak bir yapıyla piyasaya girmeyi hedefliyoruz.

Belli limitlerin üzerindeki sorumlulukları kapsayacak yapıda oluşturacağımız ürünlerle müşterilerimizin artan sorumluluklarını teminat altına alacak çözümlere yoğunlaşıyoruz.

Değerleme uzmanları için bireysel mesleki sorumluluk risklerini teminat altına alacak ürünler için çalışıyoruz. 

Konutta da siber risk çalışmaları yapılıyor

Müşterilerimize bireysel ürünlerimizde de siber risklere karşı nasıl teminat sağlarız diye çalışmalar yapıyoruz.

Ferdi Kaza & Seyahat’te yenilikler bizi bekliyor

Seyahat Sigortaları branşında Covid-19 pandemisi sonrası müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek, farklı dağıtım kanallarını destekleyecek yeni planlar oluşturulması söz konusu olacaktır.

Ferdi Kaza Sigortası branşında ise farklı hizmet ve teminatlar ile zenginleştirilmiş Ferdi Kaza Sigortası Planları sunmayı hedefliyoruz.

Sigorta bedellerinin güncellenerek eksik sigortanın önüne geçilmesi gerek

Süleyman Bey, kur ve enflasyon artışı sektörü nasıl etkileyecek? Sigorta ürünlerine talepte bir daralma bekliyor musunuz?

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların özellikle hasar maliyetlerine ciddi etkileri oluyor. Kasko ve uzatılmış garanti/ kazaen kırılma branşlarında bu etkileri şimdiden ciddi olarak gözlemliyoruz. Ancak hemen tüm branşlarda benzer bir etki doğacağını öngörüyoruz.

Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi, hasar oluştuğunda mağduriyet yaşanmaması için son derece önemli. Döviz kurlarında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle ticari işletmelerin varlıklarının sigorta bedellerinin düşük kalmasına neden oluyor.

Gerek vade ortasındaki poliçelerde gerekse yenileme dönemindeki poliçelerde sigorta bedelinin piyasaya göre güncellenmesi, eksik sigortanın önüne geçilebilmesi açısından mühim.

Sektör, büyümeye devam edecek mi? Sigorta sektörü ile ilgili 2022 sonu büyüme tahminiz (hayat ve hayat dışı dahil) nedir?

Covid -19 pandemisi ile geçirdiğimiz 2020 ve 2021 yılları, sigortalı olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığımız yıllar oldu. Türk sigortacılık sektörü 2020 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre %19 artırdı. Sektörün 2020’de ürettiği 82,6 milyar TL’lik prim hacminin %83’ü yani 68,1 milyar TL’lik kısmı hayat dışı branşlardan elde edildi.

Öte yandan pandeminin tüketici hizmetleri sektörüne etkilerini özellikle seyahat sigortalarında birebir gözleyebildiğimiz gibi, ülkemizdeki diğer olumsuz gelişmelerin de (deprem, sel, yangın) etkilerini hasar tarafında hissettiğimiz bir dönemi geride bırakıyoruz.

Sektöre dair beklentilerden bahsetmem gerekirse; 

o            Yeni trend Dijitalleşme, çoğu sigorta şirketini dijitale yatırım yapmaya yöneltiyor. Biz de Gulf sigorta olarak bu taraftaki yatırımlarımızı arttırarak sürdürüyoruz.

o            Yaygınlaşan evden çalışma modeli ile birlikte tamamen teknoloji üzerinden yürütülen bir iş modeli yapısına geçilmesi sebebiyle Kurumsal açıdan daha fazla olmakla birlikte hem bireysel hem de kurumsal olarak siber risk sigortasına talep artıyor.

o            Değişen çalışma düzeninin beraberinde ortaya çıkan yeni riskler sonucunda yönetici sorumluluk sigortasına ilişkin talepte artış olması bekleniyor.

o            Reel sektörün özellikle finansal sigortalara ihtiyacında artış bekleniyor.

o            Kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesi ve konu ile ilgili bilinirliğin artması sebebiyle özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasına talebin artması bekleniyor. Gelecek yıllar için de özellikle grup sağlık sigortası poliçeleri kapsamında salgın hastalıkların teminat kapsamına dahil edilmesi talepleri ile karşılaşılması bekleniyor.

o            Salgın hastalık ve gündem sebebiyle çalışanlarda işsizlik sigortasına yönelik talebin  artışa neden olması bekleniyor.

o            İklim değişikliği kaynaklı olağanüstü hava olaylarındaki artışlar sebebiyle, bireysel sigortalar yanında tarım sigortalarında önemli bir penetrasyon artışı bekleniyor.

Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Sigorta Life Sohbetleri'nin konuğu oldu! Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Sigorta Life Sohbetleri'nin konuğu oldu!

o            Seyahat sigortalarında da pandemi sebebiyle artan risklerin sigortalanma oranının yükselmesi bekleniyor.

Editör: Sigorta Life