2022 Asgari Ücret brüt 5.004,00 TL olarak uygulanacak. % 14 SGK primi (700,56 TL), İşsizlik sigortası primi % 1 (50,04 TL), kesintiler düşüldüğünde 4.253,40 TL asgari ücretlinin hesabına yatacak.

Asgari Ücretin işverene maliyeti ise 5.879,70 TL % 15,5 İşveren payı (775,62 TL) , İşveren İşsizlik sigorta primi % 2 (100,08) olarak biliniyor