Aslında Kadınlar Günü için önceleri kesin bir tarih belirlenmedi.Ülkemizde ilk kutlama 1921 yılında Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanan bugün,sonraki yıllarda giderek yaygınlaşırken,1975 yılı ve sonrasında yaygın ve yığınsal olarak kutlanmaya başlandı.Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı programından etkilenen Türkiye’de ‘Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi’ yapıldı.Türkiye’de Kadınlar günü kutlamaları 1980 yılı ve sonrasında sekteye uğradı.12 Eylül 1980’de darbe yapan cunta ülkede dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasını yasakladı.1984 ve sonrasında kadın örgütlerinin yeniden devreye girmesi ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya devam ediyor.Bu günün gündemindeki en önemli konu yine kadınların herşeye rağmen hala haklarına tam olarak kavuşamamasıdır.8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamadan önce,neden bugünün kadınlara atfedildiğini küçük bir araştırma yaparak öğrendim.Ve bu bilgiler doğrultusunda bugünün bir kutlama mı yoksa trajik bir protesto mu olduğu konusunda ikileme düştüm.Dünya Kadınlar Günü, kadın hareketinde bir odak noktasıdır.

Günümüzde yaşanan binlerce kadın katliamının üzerine çok da yol kat ettiğimiz söylenemez.Aslında bu konu çok ironik.Cinsiyet eşitsizliğine atıfta bulunurken sanki daha çok cinsiyet ayrımcılığı yapıyormuşuz gibi düşünüyorum.Hepimizin ortak payda da insan olduğumuzdan yola çıkarak olaya insani bir boyut kazandırmanın daha anlamlı ve işe yarar olacağını düşünüyorum.Yani hayatta kadın ve erkekten önce insan bazında yaklaşımda bulunmak bu yolda atılacak gerçek bir çözüm olabilir.Zira ying ve yang gibi iki cinsiyet birbirinden farklı düşünülemez.Ancak birbirimizi tamamlayabildiğimiz bir dünyada refah içinde yaşayabiliriz.

Bu sene kadına yönelik suçların önünü daha da kesmek için 8 Mart 2022 günü yeni yasa yayınlanacak.Yaptırımların daha keskin ve caydırıcı olması güvenliğimiz kadar fiziksel ve ruhsal sağlığımız açısından da çok önemli.Kadın gibi düşündüğümüz,kadın gibi güldüğümüz,kadın gibi yaşayabildiğimiz daha aydınlık günlerimiz olsun.

Birbirimize insanca davranabilmeyi öğrendiğimiz güzel günlere kavuşmak dileğiyle…