Kefalet Sigortası borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi riskine karşılık alacaklıya teminat sağlayan bir finansal sigorta ürünüdür. Daha basit bir ifadeyle Kefalet Sigortası, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarıyla aynı işlevi görmektedir.

       Kefalet Sigortası hem tüzel kişiler hem de şahıslar için sunulmaktadır. Kefalet Sigortası lehtar ve muhatap arasında düzenlenen sözleşmenin, lehtar tarafından yerine getirileceğini teminat altına alır. Örnek vermek gerekirse müteahhidin işi bitirmemesine (İmalat / Bakım / Onarım Teminatı), tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı (Ödeme Teminatı) teminat sağlar. Bunlarla birlikte Sözleşme Teminatı, Avans Ödeme Teminatı, Emniyeti Suistimal Teminatı, Gümrük ve Mahkeme Teminatı ve Performans Teminatı gibi türleri de bulunmaktadır.

     Kefalet Sigortası; ülkemizde yeni bir kavram olmakla birlikte yurtdışında çok uzun zamandan beri kullanılan bir finansal sigorta türüdür. ABD pazarındaki teminat mektubu ihtiyacının tamamı, Avrupa'da ise bu ihtiyacın %75’i doğrudan Sigorta Şirketlerince karşılanmaktadır.

      Ülkemize baktığımızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu raporlarına göre Haziran 2021 itibariyle Bankacılık Sektörü tarafından sağlanan gayri nakdi kredilerin toplamı 115 milyar Euro’dur.  Gayri nakdi krediler içinde yer alan teminat mektuplarının ise bu tutarın %71’ini oluşturduğu görülmektedir.

      Kefalet Sigortası ile sigorta şirketleri de piyasa aktörlerinin teminat ihtiyaçlarına çözüm sunmaya başlamıştır. Reasürans yolu ile ek kapasiteler de edinen sigorta şirketleri giderek artan oranda teminat ihtiyaçlarını karşılamakta ve ülke içinde ve uluslararası pazarlarda yapılan projelere destek olmaktadır.

      Kefalet Sigortası ülkeye sadece ek kaynak girişi sağlamakla kalmamakta bunun yanında;

·       Firmaların bankalar nezdindeki limitlerini rahatlatmak,

·       Yerleşik firmalara hızlı ve iş özelinde çözümler üretmek,

·       Haksız tazmin taleplerinin önüne geçilmesini sağlamak

gibi faydalar da sağlamaktadır.

      Teminat ihtiyaçlarını bu yöntemle karşılayan firmalar, bankalardaki limitlerini ağırlıklı nakit kredi ihtiyaçları için kullanarak reel ekonomiye daha fazla katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

      Özellikle yurtdışına iş yapan Türk firmaları, yurtdışındaki muhataplarının talep ettikleri teminatları kefalet sigortası ile sağlayabilecektir. Pek çok ülkede kefalet sigortasının geniş bir uygulama alanına sahip ve itibar edilirliği yüksek bir enstrüman olması sayesinde, diğer alternatif finansman şekillerine göre süreçlerin çok daha hızlı ilerlemesi mümkün olmaktadır.

      Sigorta şirketlerinin verdiği kefalet senetleri, bankaların verdiği teminat mektuplarından farklı olarak işleme veya sözleşmeye özel olarak uyarlanabilmekte ve bu sayede haksız tazmin taleplerinin de önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Özellikle ihracatçı ve yüklenici firmalar ilk talepte ödeme şartı içeren teminat mektubu ihtiyaçlarını azaltacak olan koşullu Kefalet Sigortasına yönelmelidirler.

      Kefalet Sigortası ülkemiz için yeni bir kavram olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gelişmeye en açık sigorta branşlarından biridir. Arex Sigorta olarak biz bir taraftan Kefalet Sigortasının yaygınlaşmasına katkı sağlarken diğer taraftan bu branş ile ilgili yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Kefalet Sigortasının pazarda belirli bir noktaya gelmesi ülkemizdeki finansal istikrarın da sağlamlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bankalar nezdindeki limitlerini gayri nakdi krediler ile doldurmak istemeyen firmalar için Kefalet Sigortası yeni ve cazip bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.