If a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower.

Bir çiçek açmazsa, çiçeği değil bulunduğu ortamı ve şartları değiştiririz.

Evet bir çiçeğin kendini açıp güzelliğini sergilemesi, kokusunu salması ve iyileştirici bütünleyici tabiat enerjisini aktarması için gerekli ilgi, sevgi ve koşulları yerine getirecek ortam oluşturulur.

Ya bulunduğu konumu sevmemiştir, ya yeterli miktarda güneş ışını, hayat kaynağı olan  cansuyunu, sevgiyi, ilgiyi ve şefkati alamamıştır ya köklerini salarak güç alıp beslenebileceği zemin bulamamıştır yada kurumuş onu çürüten yapraklarının kısımlarından kurtularak kurtulan bölgesini yeniden tamamlayabileceği yeşillikte düzene getirebilecek desteği bulamamıştır, ya da başka çiçeklerin gördüğü muamele ile nasıl solduğunu görerek açmaktan çekinmiştir.

İşte fotosentezin neden olmadığını açıklayan bitki bilimi ile sigorta sektörü penetrasyonun neden kısır döngü içerisinde ilerlemeye çalıştığı tam olarak böyle betimlenebilir. 

Ya finansal piyasalar içerisindeki konumumuzu sevememişizdir ki gelişmiş ülkelerde sigortacılığın finansal piyasalar içerisindeki konumuna bakacak olursak tamamen haklıyız.

Ya yeterli miktarda finansal destek, yatırım, vergi ve teşvik desteği, üst kalifiye insan kaynağı ve teknoloji desteği, aynı zamanda bu kaynakların sevgi ve ilgi yani çağdaş yaşam koşulları, iş-yaşam dengesi sağlanması gibi konular ile beslenmesi, köklerini salabileceği regülatif zeminin gelişimi, sektörün kendini geliştirebileceği bir nevi kurumuş yapraklarından arındırılıp yeni bilgilerle donatılabileceği ortamdan yoksun kalmışızdır.

Yada sektörün zor zamanlarda üstlendiği görevi neticesiyle karşı karşıya kaldığı hasar anında veya sigorta poliçesi alımı anındaki muameleler dolayısıyla zorlayarak ilerleme eğiliminde olmuşuzdur. Düşünün ki içtiğimiz bir bardak suya bile güzel sözler söylediğimizde moleküler seviyede titreşimlerinin arttığı ve vücutta daha faydalı ve mutluluk hormonlarını tetikleyici bir seviyede dağılım gösterdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Peki biz zor zamanında ailesi, dostları veya en yakınlarının üstlenemeyeceği hasarlara karşı yalnız kalacak olan ve en başta el sıkışarak anlaştığımız ve zor zamanında elinden tuttuğumuz sigortalılarımızdan en son ne zaman güzel sözler işittik. Hayatın her alanında işin ucunda maddi alacak-verecek durumları söz konusu olduğunda işin rengi biraz değişiyor.

Biz müşterilerimizi ilk etapta hasar yaparlarsa ne olur enerjisi ile fiyatlıyoruz. Peki hiç müşterinin hasar yapmama ihtimalini fiyatladığımız ve hasar önleyici hizmetler ile teminatlarımızı süslediğimiz ürünlerimiz olabilecek mi?

Son 2 yılda gerçekleşen regülatif kuruluşların gelişimi ve bu kurum kuruluşların gerçekleştirdiği çalışmalar, sigorta şirketlerinin zor zamanında elinden tuttuğu gerçek müşterilerinin olumlu deneyimlerinin paylaşılması ülkemizde sigortaya olan bakış açısını pozitife evirmeye başlamış durumda. Ek olarak pandemi dolayısıyla çalışma şeklimizin değişmesi karşısında sektörümüzün şirketlerinin çalışanlarının iş-yaşam dengesini iyileştirme çalışmaları üst kalifiye insan kaynağı ihtiyacına, ek olarak teknolojik yatırımların sırasının sigorta sektörüne gelmiş olması da hem sektörün hem de bu sektöre mensup meslektaşlarımızın çiçek açması için koşulların artık değiştiğini bize göstermektedir.

Tıpkı günebakan çiçekleri gibi yüzünü gün ışığına dönen sektörümüzün çiçek açması, koruyucu ve finansal yaraları iyileştirici enerjisini tüm sigortalılarımıza aktarması ve ortaya çıkardığı güzel sinerjinin kokusunu tüm dünyaya yayabilmesi için adeta bir fotosentez katalizörü olarak faaliyet gösteren ve sigortacılığın dijital dünyada ilerlemesine katkı sunan dünyanın en büyük dijital sigortacılık topluluklarından biri olan The Digital Insurer meslektaşlarımızı bir araya getiren platformundaki bilgi birikimini TDI Akademi çatısı altında birleştirdi ve global sektör oyuncuları ile sektörümüzün stratejik olarak ilerlemesinde önemi oldukça yüksek olan konu başlıklarını bir müfredat haline getirdi.

Yerel piyasada ise Okan Utkueri moderatörlüğünde dönem boyunca farklı ekosistem oyuncuları ile zenginleştirilecek müfredat konu başlıkları hakkında istişare grupları oluşturularak global bilgi yerelleştirilerek kişilere, kurumlara, sektörümüze ve dolayısıyla ülke ekonomimize fayda sağlıyor olacak.